De ventweg langs de A12, Autostrade, sluit in het ontwerp via een T-kruispunt aan op de Kerkhofstraat. Waarom werd er niet gekozen voor een rotonde, dat verzekert de vlotte doorstroom van het verkeer toch?

Antwoord

In het ontwerp van dit kruispunt werd gekozen voor een T-kruispunt. Een T-kruispunt is voor de Kerkhofstraat beter voor een vlottere doorstroom van het verkeer dan een rotonde.

De Kerkhofstraat is momenteel een voorrangsweg. Indien er op dit knooppunt een rotonde zou liggen, zouden weggebruikers die van de Kerkhofstraat komen, voorrang moeten verlenen aan de weggebruikers op de rotonde. Dit zou een negatief effect hebben op de doorstroom van het verkeer.