Waarom ligt de aansluiting van de fiets- en voetgangersbrug aan de oostkant van de Kerkhofstraat? Zullen fietsers die van de fiets- en voetgangersbrug komen en de Kerkhofstraat willen oversteken wel veilig kunnen oversteken?

Antwoord

De fiets- en voetgangersbrug aan de Kerkhofstraat ligt aan de oostkant van de weg om veiligheidsredenen. 

Indien de brug zou uitkomen aan de westkant van de Kerkhofstraat, zouden fietsers een langere weg moeten afleggen. Hierdoor zou hun snelheid toenemen bij het afdalen. Dit is gevaarlijk voor de fietser en voor andere weggebruikers. 

Doordat de brug uitkomt aan de oostkant van de Kerkhofstraat, moeten fietsers, die van de brug komen, niet oversteken als ze richting Londerzeel rijden. Fietsers die van Londerzeel komen, moeten daardoor wel oversteken maar zij rijden trager en lopen dus minder risico.

Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen om en rond het complex, zal de fietsoversteek op de Kerkhofstraat in een zone 50 komen te liggen. De inrichting van de rijweg zal aangepast zijn aan deze snelheidsbeperking. Daarnaast zal de oversteekplaats duidelijk aangegeven worden.