Waarom is de aanbesteding van de werken opgeschoven? Op een vorige versie van de tijdlijn stond dat de werken aanbesteed zouden worden in 2020.

Antwoord

Aanvankelijk had de Vlaamse Regering de nodige kredieten voor de werken gespreid over de jaren 2020 en 2021. Omwille van budgettaire verschuivingen is er beslist om het volledige investeringsbedrag van de werken te budgetteren in 2021.