Waarom een ingesleufde A12 en geen tunnel?

Antwoord

De keuze om de A12 een niveau te laten zakken en niet te ondertunnelen is ingegeven door verschillende redenen:

  1. Bij een ondertunneling moet er dieper gegraven worden. Daardoor wordt de kleilaag in de ondergrond dunner en vormt die geen tegengewicht meer tegen het “gespannen grondwater” dat onder de kleilaag zit. Bovendien is er voor een ondertunneling meer infrastructuur nodig in de grond, wat een negatieve invloed heeft op de waterhuishouding.
     

  2. Als we een tunnel zouden graven, zou de luchtverontreiniging van de autosnelweg zich na de werken concentreren aan de tunnelmonden. 
     

  3. Het gaat om een relatief korte afstand, waarbij de meerwaarde van een ondertunneling niet opweegt tegenover de nadelen. Daarom geven er de voorkeur aan om te werken met een brede fiets- en wandelbrug, nieuwe fietspaden en esthetisch mooi afgewerkte bruggen.