Waar komen er geluidsschermen rond het nieuwe knooppunt Londerzeel Zuid? 

 

Antwoord

Momenteel weet Wegen en Verkeer nog niet op welke plaatsen, in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe knooppunt, er geluidsschermen zullen komen. De effecten van de nieuwe infrastructuur, zoals te zien op de toekomstbeelden, is een van de “milieu-effecten” die onderzocht worden. De resultaten van dat onderzoek zullen in het milieu-effectenrapport of  het “project-MER” staan. Datzelfde rapport zal vermelden waar er flankerende maatregelen zoals geluidsschermen of geluidswallen genomen zullen worden.  Het milieu-effectenrapport zal in de loop van 2020 worden afgewerkt.

Het is de bedoeling om de geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Er zullen op bepaalde plaatsen geluidsschermen geplaatst worden, waar precies kunnen we nog niet zeggen, maar alleen als die resultaat opleveren. Als een woonkern zich meer dan 250 meter van de geluidsbron bevindt, heeft het geen zin om geluidsschermen te plaatsen. Op een afstand van meer dan 250 meter buigen de geluidsgolven zich over de geluidsschermen heen en leveren de schermen niet het gewenste resultaat.

Er werd ook gevraagd of Wegen en Verkeer tijdelijke geluidsschermen kon plaatsen. Dat is niet gebruikelijk. Goede geluidsschermen zijn zware constructies en gaan gepaard met grote kosten. De aanleg van geluidsschermen gaat gepaard met ingrijpende werken en dit zou extra hinder veroorzaken tijdens de werken aan het complex. Wegen en Verkeer zal de mogelijkheid bekijken om bepaalde geluidsschermen al op hun definitieve locatie te plaatsen in de beginfase van de werken. Zo beschermen de geluidsschermen de omwonenden voor geluidshinder van de werken in uitvoering.

Om de geluidshinder tijdens de werken verder te beperken, zal er een snelheidsbeperking op de tijdelijke rijweg gelden. Bij een lagere snelheid produceren wagens minder “rolgeluid”. Rolgeluid is het geluid van rijdende wielen op een wegdek en vormt de belangrijkste bron van geluid bij wegverkeer. Dit veroorzaakt zo minder geluidshinder.