Voorlopige fasering van de werken

  • 16 juli 2018

Wanneer en hoe de werken zullen uitgevoerd worden is nog niet definitief, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou de werken graag starten in 2021. 

 

 

AWV en het studiebureau willen de werken organiseren op een manier dat dat de impact op de omgeving en de mobiliteit zo beperkt mogelijk is. In de voorlopige fasering van de werken zijn er zes grote fases.

Fase 1: voorbereidende werken

Tijdens de voorbereidende werken wordt de parallelweg richting Patatestraat en het nieuwe tracé aan de Londerzeelsesteenweg ingericht. Daarnaast starten we met de aanleg van de aanloophellingen voor de fiets- en wandelbrug. In deze fase is er nog geen impact op het verkeer, want de voorbereidende werken gebeuren buiten de bestaande weginfrastructuur.

Fase 2: aanleg werfweg langs A12

We richten een tijdelijke werfweg in voor het doorgaand verkeer op de A12 tussen Antwerpen en Brussel. Ook de fiets- en wandelbrug wordt verder aangelegd. Tijdens deze fase kan het verkeer op de A12 blijven rijden, maar zal de toegang tot de A12 beperkt zijn vanuit Westrode.

Fase 3: afwerken fietsinfrastructuur

In de derde fase wordt de fiets- en wandelbrug verder afgewerkt. Daarnaast worden er verbindingen aangelegd tussen de lokale fietspaden en de fietssnelweg. Hierdoor zal het fiets- en wandelverkeer tussen Londerzeel en Westrode tijdelijk beperkt zijn.

Fase 4: insleuven A12 en tramtunnel

De A12 wordt een niveau ingegraven voor de ingesleufde snelweg en tramtunnel. Daarnaast wordt de brug voor het op- en afrittencomplex aangelegd. Tijdens deze werken rijdt het doorgaande verkeer van de A12 op de tijdelijke werfweg langs de A12. Er zijn in beide richtingen 2 rijstroken beschikbaar met een toegelaten snelheid van 70 km/u. Tijdens deze werken wordt de toegang tot de A12 via Westrode en Londerzeel beperkt.

Fase 5: aanleg op- en afritten

Zowel langs de kant Londerzeel als de kant Westrode worden de op- en afritten tot de A12 aangelegd. Daarnaast wordt de fietstunnel onder de Kerkhofstraat ingericht. Vanuit Londerzeel en Westrode is de verbinding tot de A12 beperkt of onmogelijk.

Fase 6 - aanleg fietssnelweg en parallelweg

In de laatste fase wordt de fietssnelweg en de verbinding tussen de parallelweg langs de A12 en Kerkhofstraat aangelegd. Tijdens deze fase is er geen of zeer beperkte hinder voor het verkeer.