Parallelweg langs A12 voor betere bereikbaarheid bedrijven

  • 23 juni 2018

Nog voor de start van de grote herinrichting van Londerzeel Zuid (gepland in 2021), zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de parallelweg ten westen van de A12 verlengen. Dankzij die verlenging verdwijnt de onveilige toegangsweg van het bedrijf Stone op de A12 en zal de verkeerssituatie aan Stone en meubelwinkel Moens veel veiliger worden.

 

In september 2018 gebeuren er voorbereidende werken langs de kant van de weg (zonder impact op het verkeer), kort daarop zal de weg doorgetrokken worden. De aanbesteding van deze ingreep is afgerond, maar de planning moet nog uitgewerkt worden.

Om te vermijden dat automobilisten -terwijl het knooppunt Londerzeel Zuid nog niet afgewerkt is- de parallelweg gebruiken om de file vanuit Londerzeel centrum te vermijden, zal er ter hoogte van de parking van meubelwinkel Moens een fysieke barrière geplaatst worden die gesloten wordt na sluitingstijd.