News

  • 3 februari 2020
Een impressie van de minderhinder-werkgroep van 16 oktober 2019.

Aangepaste fasering van de werken

Wanneer de eerste spade precies de grond in gaat voor het project A12 Londerzeel Zuid, is nog niet duidelijk.
Minderhinder-werkgroep Londerzeel Zuid
  • 25 oktober 2019

Minderhinder-werkgroep denkt na over maatregelen tijdens werken

Op 16 oktober 2019 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een minderhinder-werkgroep in het kader van het project A12 Londerzeel Zuid.
Uitnodiging fix the mix
  • 22 maart 2019

Wegen en Verkeer presenteert project A12 Londerzeel Zuid aan lokale afdeling Beweging.net

Op 19 maart 2019 was het gemeenschapscentrum Gerard Walschap het decor voor een avond gewijd aan een verkeersveilig en verkeersleefbaar Londerzeel.
hp-top-banner
  • 16 juli 2018

Voorlopige fasering van de werken

Wanneer en hoe de werken zullen uitgevoerd worden is nog niet definitief, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou de werken graag starten in 2021.     
Artikel aansluiting Patatestraat
  • 9 juli 2019

Aansluiting Patatestraat op parallelweg langs nieuwe complex A12 Londerzeel Zuid

Na afloop van de informatieavonden in juni 2018 ontving het Agentschap Wegen en Verkeer vragen over de Patatestraat, die in het voorgestelde ontwerp niet zou aantakken op de toekomstige parallelweg langs de A12.
  • 24 januari 2019

Wijzigingen ontwerpplannen na dialoogronde met omwonenden

Na de infomarkten in juni 2018 deed het Agentschap Wegen en Verkeer twee dialoogrondes (huisbezoeken) in de omgeving van het knooppunt A12 Londerzeel-Zuid.
Een adviseur geeft uitleg aan bezoekers van het infomoment in Londerzeel
  • 27 juni 2018

Infomomenten op 26 en 27 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde op 26 en 27 juni infomomenten voor de inwoners en handelaars van Londerzeel en Meise.
Afbeelding van de Ventweg in het verlengde van de Kerkhofstraat
  • 28 april 2019

Doortrekken parallelweg langs A12 voor betere bereikbaarheid bedrijven

Ten westen van de A12 in Londerzeel is het Agentschap Wegen en Verkeer op 23 april gestart met het doortrekken van de parallelweg tussen de Kerkhofstraat en de Mechelsestraat.
Start opmaak MER
  • 5 november 2018

Start opmaak milieu-effectenrapport

Een studiebureau startte in oktober 2018, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, met de opmaak van een milieu-effectenrapport (een “project-MER”), ter voorbereiding van de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex “Londerzeel Zuid”.
A12 snelweg
  • 23 juni 2018

A12 omvormen tot snelweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft al jaren plannen voor de “omvorming” van de A12 tot autosnelweg. Naast het project Londerzeel Zuid komen er nog heel wat veranderingen aan die bijdragen tot die omvorming, maar wat houden die plannen precies in?