Kan er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden over de staat van de huizen aan de Londerzeelsesteenweg in Meise voor de start van de werken?

Antwoord

Plaatsbeschrijvingen worden opgenomen in het bestek. Deze plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd in het kader van bemaling - of - droogzuiging van de grond en in het kader van trillingen.

Daarnaast wordt de zetting van de grond tijdens de droogzuiging van de grond via een monitoringssysteem gecontroleerd. Dit monitoringssysteem wordt voorzien door Wegen en Verkeer.