Is er nog inspraak mogelijk in dit dossier?

Antwoord

Het basiskader van het project werd vastgelegd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie op 29 september 2017. In die commissie zetelen naast AWV onder andere de gemeentebesturen van Londerzeel en Meise. Er werd gekozen voor een ingesleufde A12 en een klassiek op- en afrittencomplex (een "Hollands complex"). Ook het ontwerp van de fiets- en wandelbrug en de inpassing van de fietssnelweg zijn hierin opgenomen.

In het najaar van 2018 wordt gestart met de opmaak van het project-MER. Tijdens de infomomenten einde juni 2018 en via het contactformulier is het mogelijk om suggesties te geven over de volgende aspecten:

  • de heraanleg van het landschap rond het op- en afrittencomplex (bijvoorbeeld geluidsbuffering, groen)

  • milderende maatregelen (andere maatregelen tegen geluidshinder)

  • de manier waarop de werken georganiseerd zullen worden (fasering, minderhinder-maatregelen)

Indien u betrokken wil worden bij de minderhinder-werkgroep, kan u zich hiervoor kandidaat stellen via het contactformulier.

Nieuwsberichten

Regelmatig worden er berichten voor het project Londerzeel Zuid gepubliceerd op de nieuwspagina. Lees via onderstaande knop meer over de infoavonden.